top of page

Hoop: fundament van inspirerend leidinggeven


In mijn coaching programma “Inspirerend leidinggeven” vertrek ik van de 8 eigenschappen die kunnen maken dat jij je team begeestert. Hoop, klaarheid, menselijkheid, communicatie, nederigheid, invloed, delegeren en een ‘work hard – play hard’ cultuur zijn de fundamenten waarop bezielend leiderschap wordt gebouwd.


Acht bouwstenen dus waarvan geen enkele nieuw of verrassend is. Wat wel recent is, is het inzicht dat ze alleen in de juiste samenhang de basis kunnen vormen van inspirerend leiderschap. Dat is wat ik u kan leren. Om je alvast wat te prikkelen deel ik graag een korte gedachte over elk van deze pijlers in mijn tweewekelijkse blog. Vandaag gaat het over hoop.


“Hoop is datgene in ons, dat volhoudt dat ondanks alle bewijzen van het tegendeel, er iets beter ons te wachten staat als we de moed hebben om ernaar uit te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten.” Barack Obama


Hopelijk regent het morgen niet, ik hoop dat de bakker nog open is, ik hoop dat ik op tijd aankom, ik hoop dat het niets ernstig is, ik hoop dat het morgen beter gaat. Het zijn de hoopjes van elke dag die ons helpen de kleine en grote zorgen te verzachten. Dat is wat hoop doet. Het lost geen problemen op; het geeft ze een plaats, het geeft jou het geloof dat alles goed komt.


Ik hou van hoop. Het geeft mij de kracht om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Vaak wordt hoop gezien als een gebrek aan zin voor de realiteit, het zich verschuilen achter dromen, het negeren van de feiten. Wordt het leven niet één grote hoop ellende als je het zo bekijkt? Jij en ik hopen zonder twijfel dat de Covid-19 pandemie snel voorbij is. De feiten spreken dat voorlopig tegen. Wat geeft je elke dag weer kracht? De feiten of de hoop?


Ik zie hoop als een bron van energie. Een onuitputtelijke motivator om door te gaan wanneer het moeilijk is. Stel je voor dat je met een team mag werken van mensen vervult van hoop. Mensen die, zoals Barack Obama het stelt, blijven doorgaan op die momenten waarop de kans op succes het kleinst lijkt te zijn. Met zo een ploeg kan je bergen verzetten.


Inspirerende leiders stralen hoop uit. Het is één van de acht pijlers waarop hun leiderschap steunt. Tijdens mijn train- en coaching programma's ga ik hier uitgebreid op in, zodat de kracht van hoop ook één van jouw of jouw teamleiders sterktes wordt.

Vanuit het hart, met respect,

Frank Segers


11 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page