top of page

Privacy Statement Frank Segers Trainingsinstituut

 

Dit privacy statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens , die wij van u ontvangen wanneer u:

     - zich abonneert op onze nieuwsbrief

     - inschrijft voor een seminar(-eveneens online) 

     - aankopen doet via onze webshop

     - zich inschrijft voor online sessies

     -facturatiegegevens doorgeeft

    - een klacht doorstuurt

    - informatie per email opvraagt omtrent onze diensten verwerken en behandelen volgens de nieuwe richtlijnen conform de

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) die in kracht gaat vanaf 25 mei 2018.

 

1/ Wie zijn wij en waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Frank Segers Trainingsinstituut is een opleidingsbureau dat zowel intern als extern opleidingen verzorgt binnen bedrijven alsook particulier.

Wij zijn gevestigd Felix Timmermanslaan 51 te 2547 Lint en BTW 0823.564.939.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te optimaliseren en beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook voor een correcte facturatie dit voor geleverde diensten of aankopen via onze website.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, het versturen van promotiemateriaal of mededelingen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. U zal hiervoor een aparte email ontvangen met een link of U kan dit ten allen tijden melden via volgend emailadres: info@franksegerstrainingsinstituut.be

 

2/ De beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft worden uw persoonsgegevens niet verwijderd uit onze bestanden. Enkel wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven zal de verwijdering uit onze bestanden gebeuren.

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteren wij , Frank Segers Trainingsinstituut, passende veiligheidsprocedures. Mocht u toch onregelmatigheden hieromtrent vaststellen dan neemt u best contact op met Frank Segers Trainingsinstituut.

 

3/ Overdracht van uw persoonsgegevens aan derde:

Frank Segers Trainingsinstituut verstrekt uw gegevens niet aan derde en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met al onze externe personen of organisaties werd door ons een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

4/ Wat zijn uw rechten:

U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit onze database. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen.

Indien u hierover klachten hebt kunt u deze ten allen tijden melden bij de :  

Belgische Privacycommissie:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

 Email: commission@privacycommission.be.

 

5/ Bijkomende vragen over ons Privacy Statement?

 

Indien u toch nog vragen hebt over ons privacy beleid dan raden wij u aan contact op te nemen via:

Email: info@franksegerstrainingsinstituut

Tel: 03/457.70.80

Adres: Felix Timmermanslaan 51 – 2547 Lint

bottom of page