top of page

Inspirerend interview met Geert Deschoolmeester - Managing director Dela België

In mijn reeks interviews met inspirerende leiders van succesvolle ondernemingen heb ik het voorrecht gehad om met Geert Deschoolmeester, managing director en verantwoordelijk voor de verzekeringstak van Dela België, een boeiend gesprek te hebben. Dela werd in 2021 bekroond met een Top-3 plek bij de grote ondernemingen op de “Great Place To work” lijst, en als klapper op de vuurpijl kreeg Dela een specifieke vermelding voor hun betrokkenheid bij medewerkers tijdens de Coronaperiode. Ik was benieuwd welke succesformule Dela hanteert om dit te bereiken.


Wie is Geert Deschoolmeester?

Ik ben twee jaar geleden na een professioneel verleden bij o.a Allianz en ING de uitdaging als Managing director bij Dela aangegaan. Aan de ene kant was ik gecharmeerd door de visie, waarden en humane cultuur van Dela, aan de andere kant is het een uitdaging om de organisatie door veranderingen en innovatie te loodsen. Tegelijkertijd deze stappen zijn essentieel om Dela naar excellentie te gidsen.


Geert hoe slaagt Dela erin om zijn visie en waarden volop te integreren doorheen de volledige organisatie? Een organisatie die niet klein is?

Bij Dela hebben wij onze waarden geïntegreerd in één acroniem: “B.I.O.” staat voor Betrokken – Integer – Ondernemend. Deze waarden zijn sterk aanwezig door de volledige organisatie. Ik geloof volledig in het effect dat dit heeft op onze organisatie, omdat het menselijke aspect vaak ondergeschikt is in de financiële wereld. Bij Dela is dit anders. De Dela-medewerkers behandelen onze klanten met persoonlijke aandacht en dat is een belangrijke succesfactor voor onze organisatie.


Wat doet Dela om geëngageerde en loyale medewerkers aan te trekken en te behouden?

Het start bij ons al bij de rekrutering waarbij sollicitanten de B.I.O test doorlopen. Hiermee schatten wij in of de kandidaat dezelfde waarden en normen heeft en of de kandidaat in onze bedrijfscultuur past. Om loyale medewerkers te behouden hanteren wij een pro-actieve benadering waarbij menselijke warmte constant wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur. Wij willen dat onze medewerkers de vrijheid hebben om initiatieven te kunnen, mogen en durven nemen. Wij letten tegelijk nauw op het persoonlijke welzijn van onze medewerkers.


Hoe heeft Dela de uitdagende Coronatijden ervaren?

Bij Dela hebben wij gemerkt dat veel van onze medewerkers het op professioneel en persoonlijk vlak moeilijk hadden met de beperkingen die Corona met zich meebracht. In deze periode hebben wij daarom niet bespaart op kosten of moeite om de samenhorigheid, betrokkenheid en communicatie onderling op peil te houden. Wij hebben op creatieve manieren alles uit de kast gehaald om continuïteit te creëren en te behouden. Als voorbeeld hebben wij videoconferenties aangevuld met quizzen of filmpjes om de interactiviteit en positiviteit te stimuleren. Dit heeft een enorm effect gehad zonder dat wij de doel- en resultaatgerichtheid uit het oog verloren.


Wat typeert een Dela-medewerker?

De typische Dela-medewerker is iemand van goede wil. Iemand die weet van aanpakken en op professioneel en persoonlijk vlak wil groeien. Onze medewerkers houden van werken in een professionele en familiale sfeer, stellen zich open naar collega’s en helpen elkaar graag.


Welke uitdagingen ziet Dela richting de toekomst?

Je moet weten Frank, wij zijn een organisatie die in volle ontwikkeling is. Veranderingen zijn daarom onvermijdelijk. De Coronatijd was voor ons een uitdaging omdat medewerkers veiligheid als een essentiële natuurlijke behoefte beschouwen. Wij houden daarom rekening met het feit dat veel medewerkers verandering kunnen beschouwen als een mogelijk gevaar. Voor mij persoonlijk ligt de grootste uitdaging bij het begeleiden van dit veranderingsproces, zodat de toekomst van Dela verzekerd kan worden.


Als ik bijvoorbeeld naar de B.I.O waarden kijk dan merk ik dat de focus voor mijn komst vooral op betrokkenheid en integriteit lag bij DELA. Het ondernemen was daarin wat onderbelicht en daar zijn we aan het werken. Dit veranderingsproces kreeg daarom als eerste aandacht, zodat onze mensen langzaam kunnen wennen aan onze definitie van ondernemen. Wij willen dat de Dela-medewerkers verandering zien als een kans, zodat de professionaliteit van onze organisatie in de toekomst geoptimaliseerd kan worden. Mijn aanvoelen is dat dit ondertussen goed aan het landen is. Zaak is wel de fantastische betrokkenheid ook te behouden tijden de accentverschuiving.


Wat is het belang van natuurlijk leiderschap binnen Dela? Wat verwacht Dela van zijn leidinggevenden (buiten de B.I.O.-waarden)?

Wij zijn nu een half jaar bezig met het in kaart brengen van wat wij verwachten van onze leiders. Als resultaat zijn wij tot vier kernaspecten gekomen met name: ambassadeur – inspirator – verbinder en realisator zijn. De belangrijkste eigenschap is realisator, omdat wij binnen Dela merken dat het resultaat ondergeschikt is aan de vorm. Daarom sturen wij de aandacht van onze leidinggevenden naar deze vier componenten starten in 2022. Wij begrijpen dat dit een flinke uitdaging met zich meebrengt. Daarom wordt ook het veranderingsproces voor leidinggevenden stap voor stap uitgevoerd.


Hoe belangrijk is digitalisatie en automatisering voor Dela?

In een snel veranderende economie en wereld blijven wij zeer intensief inzetten op digitalisatie. Dit is een uitdaging, omdat Dela te maken heeft met toch wat verouderde systemen. Daarom zijn wij een Lean Trajectgestart, waarmee wij in kaart kunnen brengen hoe wij efficiënter kunnen werken. Aan de andere kant wordt er ook gekeken naar hoe wij de communicatie met onze klanten optimaal kunnen stroomlijnen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij accurate data nodig, zoals bijvoorbeeld e-mail adressen en dat ontbreekt nog in te hoge mate.

Wij staan momenteel nog vrij ver van een volledige automatisering -voor zover dat die er ooit helemaal komt-, maar werken er hard aan om te evolueren. Een voorbeeld is DELA Connect. Met deze tool hebben we vorig jaar meer dan 60.000 verzekerden aangesloten en dit in volle Corona periode. DELA Connect faciliteert ook volledige de digitale verkoop op afstand. Een kans waar wij tijdens de Coronapandemie op in hebben gezet is dan ook het opleiden van onze distributie waardoor het eenvoudiger werd om klanten digitaal te adviseren en onze diensten digitaal te verkopen. Onze distributiepartners hebben dit fantastisch initiatief omarmd en het opleiden van medewerkers heeft geleid tot verbazingwekkende resultaten.


Mijn ervaring van dit gesprek

Ik heb genoten van ons gesprek Geert, ik bedank je voor je openheid en het delen van zeer waardevolle informatie voor mijn klanten en volgers.

Vanuit het hart, met respect,

Frank


19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page