top of page

Assertief door het leven stappen

Simpel gesteld betekent assertief door het leven gaan: wees geen vod maar ook geen egel. Wees geen schaap maar ook geen te agressieve leeuw.


Als ik 20 jaar geleden startte met het geven van assertiviteitstrainingen was het me snel duidelijk welke impact dit had op mensen. Het is de manier om te worden zoals je altijd hebt willen zijn. Als inleiding van deze training maakte ik gebruik van een prachtige beschrijving van de hand van de Amerikaanse psychologe, Kate Keenan.


Deze gaat als volgt:

Als je je op een assertieve manier wil gedragen, zal je moeten nadenken en doordrongen zijn van een volledig nieuw filosofisch kader: Wie ben je? Wat zijn je rechten? Waarom? Welke rechten hebben andere mensen? Waarom? Om overtuigd te zijn van je eigen rechten zal je soms noodgedwongen nieuwe denkbeelden moeten aannemen en diepgeworteld aangeboren gedrag dienen te veranderen. Je zal er je bewust van moeten zijn welke invloed je gedragsverandering zal hebben op diegenen in je directe omgeving die je voordien gekend hebben als een minder assertief persoon.

Een sleutelfactor om te slagen? Volhouden! Ongeacht de verrassende en soms negatieve reacties die je gegarandeerd zal krijgen. Gun je omgeving de kans om aan je nieuwe assertieve aanpak te wennen. Een gedragsverandering doen accepteren is een proces, geen momentopname. Wees je altijd bewust van het feit dat assertiviteit een vaardigheid is die je in staat stelt om voor je rechten op te komen, uiting te geven aan je gevoelens, support te verlenen aan anderen, evenwichtiger relaties op te bouwen en open te communiceren. 

Het is de manier om te worden zoals je altijd al had willen zijn...


Assertieve groeten,

Frank 

7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page